- Det var vært så mange flotte og interessante foredrag! 

Det forteller prosjektleder for grønn luftfart i Bodø kommune, Petter Olsen Bertheussen. Han var en av mange deltakere som hadde tatt turen til Kompetanseforum tidligere denne måneden sammen med aktører fra bygge- og anleggsbransjen, energibransjen, arkitektmiljøer, forskningsmiljøer, offentlig sektor, byggherrer og eiendomsutviklere. 

Stausoppdatering 

Denne utgaven av Kompetanseforum hadde temaet «Utslippsfrie anleggsplasser». Etter frokost og en minglerunde tok deltakerne plass i Tekno Arena på Energihuset i Bodø. Kommunedirektør Kjell Hugvik åpnet forumet med en introduksjon av storbyerklæringen og kommunens klima- og energiplan. Prosjektsjef i Ny by – Ny flyplass, Irene Skiri, fortsatte så programmet. 

Skiri ga deltakerne en oppdatert statusrapport i prosjektet, og hvordan planleggingen av prosjektet er i tråd med kommunens overordnede miljøprogram og dens klima- og miljøplan. Dette ble etterfulgt av et foredrag av Paul Torgersen, prosjektdirektør for Ny lufthavn Bodø, som fortalte om konsernets klimaambisjoner i megaprosjektet. 

Bærum kommune fortalte om sitt pilotprosjekt «Ressursbanken» som er en digital markedsplass for håndtering av overskuddsmasser. Prosjektet jobber med å finne løsninger gjennom å benytte overskudd av løsmasser best mulig, optimalisere massetransport, og tilrettelegge bærekraftig massehåndtering. Dette pilotprosjektet skal nå tas nasjonalt, og kommer til å bli tilgjengelig for alle aktører.  

 En utvikling i riktig retning 

Det er snart to år siden dialogkonferansen Utslippsfrie anleggsplasser i nord ble arrangert i Bodø, i regi av AVINOR, Statens vegvesen og Bodø kommune.  

Siden den gang har mye skjedd – Bodø har fått sin første grønne anleggsplass i Sjøgata, AVINOR har annonsert samspillsfase høsten 2023 for en av sine største entrepriser, IRIS er i ferd med å teste ut mellomlager for gjenbruksmasser, og risikoen for å satse grønt forsetter å synke. 

Eline Olafsrud, konstituert direktør Bodø Energi Varme, deltok også på Kompetanseforum. Hun var godt fornøyd med samarbeidsarenaen som kompetanseforum skaper 

- Vi får en oppdatering rundt pågående prosjekter og vi finner ut av hvordan vi skal løse utfordringer vi står i fremover. Det er veldig viktig og spennende å få påfyll til hvordan vi kan bli enda litt bedre sammen, forteller hun. 

Hva er Kompetanseforum 

Kompetanseforum er en samarbeidsarena for lokale aktører i eiendom-, bygg- og anleggsbransjen, energisektoren, forskningsmiljøer og offentlig sektor. Sammen ser vi på mulighetsrommet knyttet til realisering av et nullutslippsområde, samt identifiserer behov for samhandling og kompetanse. Kompetanseforum skal bidra til å gjøre lokalt næringsliv konkurransedyktige i det grønne skiftet. 

Komplett program: 

08:30 – 08:50 Velkommen og hva skjer i Bodø kommune: Storbyerklæring og klima/energiplan  
Bodø kommune v/ Kommunedirektør Kjell Hugvik  

08:50 – 09:10 Status Ny by – Ny flyplass prosjektet  
Bodø kommune v/ Prosjektsjef Irene Skiri  

09:10 – 09:30 Ny lufthavn Bodø – Klimaambisjoner i et megaprosjekt  
Avinor v/ Paul Torgersen  

09:30 – 09:45 Erfaringer fra pilotprosjekter i sør  
Bærum kommune v/ Jonas Vevatne  

09:45 – 10:10 Pause & mingle  

10:10 – 10:40 Klimakrav i konkurranser – incentiver for bestiller og leverandør?  
Panelsamtale: MEF v/ Martin Grønnslett og Bærum kommune v/ Jonas Vevatne  

10:40 – 11:00 Sjøgata – erfaringer fra Nord-Norges første «utslippsfrie» anleggsplass  
Bodø kommune v/ Espen Kringlen og Truls Moan  

11:00 – 11:40 Energiløsninger på bygge- og anleggsplasser, mer enn bare strøm?  
Panelsamtale: Frost v/ Kristian Isaksen - BE Varme V/ Eline Olafsrud –  
Glomfjord Hydrogen v/ Finn Nordmo - SKS v/ Johnny Horsdal  

11:40 – 11:55 Bærum ressursbank: massebalanse mellom prosjekter  
Bærum ressursbank v/ Tor-Jørgen Aandahl  

11:55 – 12:00 Avslutning