Tre nøkkelroller åpner seg i i Bodø kommunes samfunn- og næringsavdeling denne høsten: Næringsutvikler for ny by. Næringsutvikler for sikkerhet og forsvar. Og en sjelden utfordring innen eierstyring.

Dette er tre spennende og sjeldne jobber som nå er nå lyst ut , og alle disse vil være med på å forme utviklingen av Bodø og Hernes.

Søknadsfristen er 24. september,

Her kan du se de ulike stillingsannonsene: 

 

Bildet viser Irene Skiri og Daniel Bjarmann-Simonsen inne på rådhuset i Bodø.