Bodø Kommune skal kutte kommunens totale klimagassutslipp med 70% innen 2030, og innen 2050 skal vi være et lavutslippssamfunn. For å oppnå disse målene må vi tenkte nytt, kreativt og bærekraftig. Vi må gjenbruke ressursene vi allerede har tatt i bruk og gi dem nye liv.

Store masser

Når flyplassen flyttes vil Bodø Kommune overta over 4200 betongplater, 20 sheltere, plattformer, 2 km rullebane, terminalbygg og mye mer, etter den gamle flybasen og flyplassen. Sement, som er en del av betong, antas å stå for 7-8 prosent av klimagassutslippene på verdensbasis. For å nå klimamålet må vi stille oss spørsmålet; hvordan kan vi gjenbruke betongplatene, shelterne, plattformene, bygningene og rullebanen?

Samarbeid

For å finne nye løsninger på hvordan vi kan gjenbruke betong, samarbeider kommunen med en rekke aktører, blant annet gjennom CIRCULUS prosjektet og Concrete Innovation Cluster.

I den sammenheng utfordret vi i fjor et tverrfaglig team bestående av en forsker, en arkitekt, en ungdom, en kunster og en ingeniør til å komme opp med et forslag til hva vi kan gjøre med alle betongplatene. Teamet hadde 7 timer på seg til å komme opp med en idè.

Se videoen her: