Solcelleanlegget på nye Mørkvedbukta skole og barnehage i Bodø utgjør over 589 kvadratmeter i størrelse. Det har en installert effekt på 100 kWp (kiloWatt-peak), som vil si at det kan levere 100 kW (kiloWatt) ved optimale solforhold.  

- Vi ser for oss en årlig produksjon på 60.000-70.000 kWh fra solcelleanlegget, noe som utgjør 15-20 prosent av det totale energiforbruket til bygget, sier Ole Arne Torsvik, energirådgiver i Bodø kommune.

 Han forklarer videre at dette tilsvarer energibehovet til to-tre bolighus.

- Taket på skolen er også klargjort for at anlegget kan skaleres opp til det dobbelte ved å ta i bruk resterende takareal, sier Torsvik.

Blant de største i Nord-Norge
Torsvik påpeker at dette er Bodøs største solcelleanlegg.

- Vi er stolte av at vi som kommune her kan gå foran. Vi kjenner ikke til at andre kommuner i Nord-Norge har like store solcelleanlegg, og dette er blant de tre største anleggene i Nord-Norge og det største i Nordland, sier energirådgiver Ole Arne Torsvik.

Lønnsomt også i nord
Denne satsingen på solenergi er en del av kommunens klima- og miljøplan.

I forbindelse med klima- og miljøplanen skal kommunen innen 2025 bygge et såkalt ZEB-bygg.

ZEB står for Zero Emission Building; nullutslippsbygg.

Jesper Brodersen, leder for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) ved utbygging- og eiendomsavdelingen i kommunen, sier erfaringene fra arbeidet med solcelleanlegget på Mørkvedbukta skole og barnehage vil være viktig for den videre satsingen på veien mot nullutslippsbygg i kommunal regi.  

- Vi har også hatt prøvedrift av et mindre solcelleanlegg på Asphaugen barnehage. Og erfaringene vi har derfra viser at det er lønnsomt med solcelleanlegg også i nord, sier Brodersen.

- Og dette ønsker vi videre å kommunisere ut; at det er lønnsomt å investere i dette også for boliger, sier Jesper Brodersen.

Et steg videre
Prosjektansvarlig i Bodø kommune, Sissel Olga Pettersen, er svært godt fornøyd med satsingen på fornybar energi i forbindelse med byggingen av den nye skolen og barnehagen.

- Vi i utbygging- og eiendomsavdelingen synes det er særdeles artig å få slike bestillinger. Dette er et steg videre fra det vi har gjort tidligere, som for eksempel på Tverlandet skole, sier Pettersen.

På Tverlandet skole er det tatt i bruk energibrønner, med varmepumper som bruker jordvarme som energikilde.

- Slike energibrønner tar vi også i bruk her på Mørkvedbukta skole og barnehage, sier Pettersen.

Åpner 10. oktober
Nå fortsetter arbeidet med ferdigstillingen av den nye skolen og barnehagen på Mørkved.

- Bodø kommune overtar bygget fra entreprenøren Gunvald Johansen 10. september, og så flytter elever og ansatte inn i den nye skolen etter høstferien 10. oktober, sier Sissel Olga Pettersen.

Og da altså med fornybar energi både fra energibrønner under bakken og solcelleanlegg på taket.