Smartere transport
Nordland fylkeskommune vant i 2018 hovedpremien i den nasjonale konkurransen Smartere Transport. I dette prosjektet er målet å redusere klimagassutslipp ved å endre folks reisevaner. Vi  skal tilby en sømløsreiseopplevelse og gi publikum tilgang til informasjon og tjenester som bidrar til mer effektiv transport. Ved å tilby åpne data skal vi også legge til rette for lokal og regional innovasjon. Følg prosjektet her.

Smart arkitektur Bodø
Smart Arkitektur jobber med hvordan man kan gjøre blålysetatene smartere, gjennom innsamling og deling av data - deriblant IoT data og statistiske data. Innenfor blålysetatene er fokuset igjen hvordan man kan benytte disse dataene (f.eks. tilgjengeliggjøring av bygg, konstruksjon og andre data kommunen besitter) i forbindelse med planlegging, trening og utrykning. Prosjektet bygger på dagens by med eksisterende infrastruktur.

smart arkitektur

Bruk av sensorer og IoT
Gjennom Smart Bodø satsingen har kommunen utplassert en rekke sensorer rundt om i byen for å måle luftkvalitet blant annet. Målingene sparer kommunene for manuelt arbeid og bidrar til god informasjon til innbyggerne. Sensornettverket er fundamentet som gjør det mulig å skape enda flere nyttige tjenester. Potensialet er stort og en har foreløpig bare så vidt pirket borti alle bruksmulighetene. Vi jobber også med en lokal aktør om å utvikle et dashboard som viser all denne tilgjengelige informasjonen ut til innbyggerne. Sensornettverket kan brukes til å automatisere manuelle prosesser, det er enkelt å vedlikeholde sensorene og at det er lave kostnader forbundet med å benytte teknologien.  I dag består dette av blant annet:

  • Sensorer for varsling av svevestøv​
  • Sensor for detektering av piggdekkbruk​
  • Badetemperatursensor for å oppfordre til bruk av friluftsområdene i Bodø

Smart

Bildelings- og sykkelordning
Hvorfor eie når du kan leie?
Delingsøkonomien er et viktig bidrag for å oppnå bærekraftig by og samfunnsutvikling. Dette er et konkret virkemiddel som kan utjevne sosiale forskjeller, bedre den enkeltes økonomi og som er bra for miljøet. Et kinderegg av en tjeneste!

Transportøkonomisk institutt peker på at tobilshusholdninger kjører mer enn énbilshusholdninger, og tiltak for å forhindre kjøp av bil nummer to vil derfor ha en klimagevinst. Smart Bodø håper dette kan bidra til at flere familiers behov for en bil nummer to blir mindre.

Hvordan kommer du i gang? Gå inn på denne siden og registrer deg!

Otto

 

Smart Bodø pilotområde
Bodø kommune har gjort klart et pilotområde for uttesting av ny teknologi og løsninger som kan gjøre Bodø til en smartere by og en bedre by å bo og arbeide i.

Pilotområdet gir kommunen, innbyggere og næringsliv et område for å teste ut ulike smarte løsninger​. Mulighetsrommet er stort, og det finnes mange gode løsninger som kommunen enda ikke har tenkt på. I dette prosjektet ser vi etter løsninger som ikke har blitt tatt i bruk av kommuner tidligere. Løsningene kan være fysiske produkter – eller det kan opprettes en tjeneste som gjør Bodø til en bedre by og bo, leve og arbeide i. Dette kan være digitale tjenester eller analoge løsninger. Det kan være ting som bygges på stedet, eller løsninger som kan teste ut på en eksisterende fritidsklubb, om det er mest hensiktsmessig. Løsningene kan være stedstilpassede, men høyest på ønskelisten står løsninger som kan skaleres ut av pilotområdet og videre til andre deler av Bodø og også andre byer og kommuner. Det aller beste er om disse eksperimentene kan skape varige arbeidsplasser og skape ny eksport fra Bodø til verden!

pilotområde


EU-prosjekt
I Smart Bodø jobber vi også tett med regionale, nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer. Som et resultat av dette har vi nå flere prosjekter i «Champions League» innen forskning- EU’s rammeprogrammer for forskning  og utvikling. Blant annet 
CityLoops og B-watersmart.


Smart og grønn avfallshåndtering
I Bodø er det satt ut 6 smarte søppelbokser i Skateparken, kvartal 99, Rådhusplassen og Solparken, Storgata vest og på torget.  Disse solcelledrevne søppelkassene reduserer kommunens behov for innhenting av avfall, og risiko for tilgrising. De inneholder en avfallsbeholder som automatisk komprimerer avfall kontinuerlig​, og gir automatisk beskjed om hvor full den er ​. Den har også pedal for håndfri åpning av måke/kråke-sikker innkastluke​. Sammen med lokalt næringsliv er det ønskelig å utvikle smarte sensorer for søppelbokser og applikasjon for tømming av de kommunale søppelboksene Byteknikk Park har ansvaret for å tømme. 

big belly

 

Digital tvilling
En digital tvilling er en digital rekonstruksjon av noe som eksisterer i den virkelige verden. Bodø kommune skal bruke digital tvilling for å utvikle nye former for planlegging, medvirkning, areal og mobilitetsløsninger – og ikke minst visualisere disse i simulatormiljø. Digitale tvillinger kan for eksempel brukes til å teste nye strategier, forutsi fremtidige hendelser, analysere tidligere resultater, overvåke prosesser og hindre eller varsle om kritiske hendelser. 

Kommunene Bodø, Narvik og Rana har i inngått avtale om et forsknings- og utviklingsarbeid om digital tvilling, Augment City. 

Les mer om Digital tvilling her.