Asplan Viak AS fikk oppdraget etter konkurranse.

Mulighetsstudiet viser blant annet hvordan et flomveisystem kan anlegges som del av grøntstrukturen og sikre omgivelsene ved store nedbørsmengder og flom.

Den samme grøntstrukturen kan i tillegg håndtere mer ordinært regnvær og også romme mange andre funksjoner som gang- og sykkeltilbud, urbant landbruk, kunst, lekeplasser med mer.

Slike store sammenhengende grøntstrukturer som knytter sammen enda større grøntområder, gir i tillegg gode forhold for å ivareta biologisk mangfold.'

Illustrasjon som viser tverrsnittet av grøntstrukturen og hvordan flomvei, gang- og sykkelsystem og steder for opphold og aktivitet kan plasseres.