Vi ønsker å tilrettelegge for bærekraftig mobilitet. Altså en grønn måte å flytte seg rundt på i byen. Måten vi kan tilrettelegge best mulig på krever at vi trenger litt data på hvordan folk beveger seg rundt om i Bodø. Grunnlagstall som hvor mange, hvordan og når, er viktig for å kunne kartlegge gode løsninger. En annen ting som er viktig, er muligheten til å kunne skille mellom type traffikanter.

Tradisjonelle målinger har vært enten unøyaktige, veldig dyre i installasjon og drift, eller hatt utfordringer med personvern – og ofte en kombinasjon av alle disse utfordringene. 

Nye smarte trafikktellere med kunstig intelligens kan hjelpe oss på få bedre oversikt, uten at det går på bekostning av personvern, og uten at det er nødvendig med kostbare installasjoner. Bodø kommune har inngått avtaler med 2 forskjellige leverandører av tellesensorer som benytter helt ulike målemetoder.

Hovedfokuset er på syklister, men også andre trafikanter vil bli del av det som vi får kunnskap om.  

Det ene selskapet er en norsk startup som heter Tectal AS – Deres tellere er basert på en rekke forskjellige sensorer som mikrofon, radar, temperatur, trykk – som kombineres for å registrere passerende, og hastighet. Samtidig får vi informasjon om føreforhold som vi deler med syklistene – og det tenker vi er en veldig nyttig informasjon for deg som holder på med vintersykling. Føremeldinger finnes på http://forevar.no/  

Utfordringen med denne teknologien er at den ikke klarer å skille mellom trafikanter i et komplekst miljø, eller se hvordan rute en syklist tar gjennom et kryss. 

Til denne problemstillingen har vi satt opp kamerabaserte tellere fra et selskap i London som heter Vivacity Labs Ltd. Her vil vi få nøyaktige data på hvordan samspillet mellom trafikanter fungerer i et 4 veis kryss med blandet trafikk. Detaljnivået er mye høyere, og vi kan skille mellom biler, busser, syklister, fotgjengere og brukere av sparkesykler.

Felles for begge typer målere er at de er: 

  • Bygget for personvern – ingen personidentifiserbar informasjon blir lagret 

  • Kunstig intelligens – Sensorene, som kamera, mikrofon, radar, mv blir analysert i selve sensoren før målingen blir sendt til lagring, «rådata» blir ikke lagret, og kan ikke hentes ut 

  • Trådløs dataoverføring – Data sendes trådløst til skyen for lagring og presentasjon, slik at man ikke trenger dyre installasjoner for datalinjer/fiber – dette gjør også at vi kan flytte sensorene uten store kostnader 

  • Krever ikke inngrep i veidekke – Vi må ikke frese ned målesløyfer og lignende i asfalt, noe som både gi lav installasjonskostnad og påvirker veivedlikehold mye mindre, og skader ikke asfalten