Med prosjektet STIMULAB skal vi skape en by som lytter og involverer sine innbyggere. Sammen kan vi møte noen av de samfunnsutfordringene som vil møte oss i årene som kommer, men også forbedre og effektivisere våre tjenester.