Et område på 2900 dekar blir tilgjengelig for byutvikling! Les mer om kommunedelplan og se skisser og konsept for den nye byen.