Ny by - Ny flyplass

Forsvarets hovedflystasjon skal legges ned, og det er behov for ny rullebane i Bodø. Dette betyr at vi nå har muligheten til å tenke store tanker rundt byutvikling.

Det skal i årene fremover planlegges og bygges en ny lufthavn rundt 1 km sørvest for dagens lufthavn. Samtidig skal Forsvarets Hovedflystasjon avvikles i Bodø og flytte til Ørland. Forsvaret og dagens lufthavn etterlater seg et område på omtrent 5400 dekar. Det gir Bodø en mulighet til å utvikle byen videre sørover fra det eksisterende byområdet. På dette området skal det bygges en bydel hvor størstedelen av Bodøs byvekst skal tilrettelegges.

Les mer om kommunedelplan for ny bydel Hernes.

Høring og offentlig ettersyn, kommunedelplan for Hernes.

 

Kontaktpersoner

  • Irene Mathilde Skiri

    Prosjektsjef Ny by - Ny flyplass
    Se e-post
  • Kristoffer Larsen Seivåg

    Prosjektleder arealplan ny bydel/kommunedelplan
    Se e-post