Det er likevel noen barrierer mot videre næringsutvikling, med svak befolkningsvekst og relativt lav internasjonal og nasjonal eksport fra næringslivet.

Så hvordan jobber kommunen med nærings- og befolkningsutvikling?
 

10 000 arbeidsplasser innen 2050

Grønn luftfart, reiseliv og sjømat er svaret på hvordan vi skal skape flere arbeidsplasser og øke bedriftsetableringer i regionen.

En verdiskapingsstudie gjennomført av Menon Economics, på oppdrag fra Bodø kommune, synliggjør potensialet for vekst, verdiskaping og utvikling i Bodø. Rapporten kommer med anbefalinger om hvordan Bodø kan utvikle næringslivet de neste 30 årene, som er i tråd med målsettingene for Ny by – Ny flyplass prosjektet.

Rapporten kan du laste ned her. (PDF, 2MB)

Verdiskapingsstudie anbefaler tre satsningsområder:

  1. Grønn Luftfart: Et nasjonalt og internasjonalt ledende næringsliv og kompetansesenter innen fremtidens luftfart.
  2. Reiseliv: En reiselivsnæring som er en katalysator for bærekraftig reiseliv og et innovasjonssenter som bidrar til utviklingen av nye reiselivsprodukter.
  3. Sjømat: Ledende posisjon innenfor flere nye biomarine verdikjeder, kombinert med at Bodø forsterker sin posisjon i landsdelen på støttetjenester og komplementære funksjoner til sjømatnæringen.

 

Invest in Bodø

 

Bodø vil tape omlag 1000 årsverk når flystasjonen legges ned, og det skapes ikke nok jobber årlig for å dekke disse tapte arbeidsplassene. Bodø kommune har sett at det er nødvendig å innføre en profesjonell og strukturert tilnærming for å tilrettelegge for nye bedrifter i regionen, og har tatt initiativ til prosjektet Invest in Bodø.

Invest in Bodø har som formål å tiltrekke nye bedrifter og skape flere arbeidsplasser i Bodø og regionen.

Les mer om Invest in Bodø her.

Gjennom et samarbeid med Invest in Rana, Invest in Nordland og private og offentlige aktører i regionen, skal prosjektet jobbe for å gjøre Bodøregionen til et attraktivt etableringssted for nasjonale og internasjonale bedrifter. Invest in Bodø er på jakt etter flere bedrifter innen de tre satsingsområdene grønn luftart, reiseliv og sjømat, samt aktører som vil være et bidrag til eksisterende næringslivs utvikling og ekspansjon.

Invest in bodø skal jobbe for hele Salten-regionen, og det er et tett samarbeid på tvers av kommunegrensene.

Nye Bodø

Med en ny bydel på størrelse med 800 fotballbaner og 10 000 nye arbeidsplasser som skal etableres, er det behov for flere Bodøværinger til regionen.

Nye Bodø er et samarbeidsprosjekt som Bodø Kommune eier sammen med 21 andre viktige samfunnsaktører i Bodø og regionen. Vårt oppdrag er både veldig enkelt og veldig omfattende; gjennom lokal mobilisering og nasjonal profilering skal vi løfte frem Bodø og regionens attraksjonskraft som bo- og arbeidssted.

Vi ønsker å snakke med utflytta nordlendinger, med studenter i Bodø (som faktisk allerede HAR valgt Bodø), med våre egne innbyggere og med media.

Og så arbeidsgivere da. Vi har en drøm om at hele regionen skal være smarte og synlige på nettet, lyse ut spennende stillinger på de rette plattformene, og være med å skape mer PR og langt flere digitale spor fra nord.

Rett og slett fordi vi vet at det er på nettet det skjer. Vi vet at vi alle sjekker ut attraktive arbeidsplasser, fritidstilbud og boligmarked på nettet. Summen av inntrykkene er med på å modne beslutningene våre over tid.

Å velge å flytte er en langsiktig prosess, som ofte involverer flere enn deg selv. Derfor tenker vi å være her og pirke i hjemlengselen, vanne jobbdrømmene deres, og dyrke bolysten til alle dere der ute. Gjennom hele året. Gjennom flere år.

Les mer om Nye Bodø her.

Kulturveien

Kulturveien-prosjektet er et 3-årig samfunnsutviklingsprosjekt. Prosjektet er eid av Bodø kommune ved avdeling for næring, utvikling og landbruk. Prosjektperiode er 2019 - 2021.

Prosjektets hovedmål er å skape en tydelig og sterk merkevare av Kulturveien, og samtidig bidra til vekst og utvikling i Bodøs sørligste kommunedel. Gjennom prosjektet skal Kulturveien bli et naturlig valg både for turister og fastboende i Saltenområdet. Sammen med det lokale næringsliv, frivilligheten, ildsjeler og kommunen skal det jobbes aktivt og målrettet for stedsutvikling i kommunedelen.

Les mer om Kulturveien her.