Dette da EFTA Surveillancwe Authority godkjente at staten kan støtte utbyggingen av ny lufthavn i Bodø.

Dette var den siste puslespillbrikken og godkjenningen som måtte på plass før bygging av ny lufthavn kan starte.

Tidligere i høst har konsesjon fra Samferdselsdepartementet og rammetillatelse fra Bodø kommune for byggingen av flyside (rullebaner og sånt) og byggingen av passasjerterminalen kommet på plass.

Avinor overtar flyplasstomta fra Forsvarsbygg ved nyttår, og kan nå starte forberedende arbeidene før den store utbyggingen starter i mai.

Gjennom 2023 har det blitt lagt vann, avløp, fjernvarme, bredbånd og annen infrastruktur frem til det som skal bli den nye lufthavna.

I slutten av november startet arbeidet med å bygge nytt flyplassgjerde, som skal skille dagens lufthavn fra det som fra februar av gradvis vil bli et gedigent anleggsområde - i areal et av de største i hele landet.