Nordland fylkeskommune og Bodø kommune opprettet høsten 2020 et felles eid eiendomsutviklingsselskap. Les om selskapets formål.