Bodø kommune deltar i det Europeiske forskningsprosjektet CityLoops sammen med seks andre Europeiske byer. Hensikten er å utvikle verktøy og løsninger i utviklingen av bærekraftige byer. Prosjektet går snart inn i sitt siste år, hvor testing og bruk av løsningene står i fokus. Derfor har Bodø kommune ansatt Eirik Vigerust for å styrke CityLoops-teamet.

- Vi er kommet litt ut i prosjektet og har behov for å ta i bruk verktøyene som allerede er laget, sier Vigerust og legger til:

- Jeg skal jobbe med å teste nye metoder for å kartlegge og gjenbruke bygningsmaterialer og bygningsmasser. I tillegg til å utvikle en markedsplass for gjenbruk. Hensikten med arbeidet er å stimulere til en mer sirkulær bygg- og anleggsbransje.

Kommer fra SINTEF
Eirik Vigerust har tatt permisjon fra sin jobb i SINTEF for å jobbe med bruk av forskning i det han mener er ett av Europas mest spennende byutviklingsprosjekter.

- For meg er det viktig at Ny bydel i Bodø ikke bare blir en ny og fin bydel, men en viktig del av kunnskapsutvikling i nasjonalt og globalt perspektiv. Norge og Bodø har store ambisjoner innen klima og miljø. Vi er i en posisjon hvor vi har mulighet og ansvar til å finne løsninger med stor overføringsverdi til andre deler verden, sier Vigerust.

3D-modell
I første del av CityLoops-prosjektet er det utarbeidet en 3D-modell av byen. Hensikten med denne er å visualisere og planlegge for bærekraftig byutvikling. Dette kommer fortsatt til å være en viktig del av prosjektet, men nå skal Eirik Vigerust jobbe med implementering av verktøyene. Dette skjer i samarbeid med flere europeiske byer.

Han kommer også til å jobbe tett med aktører i bygg- og anleggsbransjen for mer gjenbruk av byggematerialer og bedre systemer for gjenbruk av jord og steinmasser.

- I dag forbruker samfunnet enormt mye.  Vi trenger bedre systemer og nye måter å tenke på rundt anskaffelser. For å lykkes må vi forstå hva som egentlig er problemet og hvem som har mulighet til å gjøre noe med det, sier Eirik Vigerust og fortsetter:

- Kommunene sitter med planene for byutviklingen, både som søknadsinstans og som en av byens største byggherrer. Det gjør at kommunen har en helt sentral rolle i overgangen til grønne utbyggingsprosjekter.