Etter Stortingets beslutning i Nasjonal Transportplan 2018-2029 om flytting av Bodø lufthavn ble det opprettet et programsamarbeid mellom Forsvarsbygg, Avinor as og Bodø kommune. Les om organisering og programmets målsettinger. Programsamarbeidet ble avsluttet mars 2023 da avtaler mellom partene om kjøp av eiendommer og alle beslutninger om bygging av ny lufthavn var tatt.