Etter Stortingets beslutning i Nasjonal Transportplan 2018-2029 om flytting av Bodø lufthavn ble det opprettet et programsamarbeid mellom Forsvarsbygg, Avinor as og Bodø kommune. Les om organisering og programmets målsettinger.