Bodø kommune har nylig invitert de fremste arkitekter og byplanleggere i verden, til å levere prosjektforslag som belyser forskjellige idéer, konsepter og tanker rundt hvordan Bodø sin nye bydel kan se ut. På denne siden kan du laste ned fullstendige prosjektforslag.

Vi har også lagd fire sider hvor du kan lese om ulike tema:

Hvordan skal uteområdene i fremtidens Bodø se ut?

Hvordan ivaretar vi byens historie?

Hvordan skal fremtidens nabolag se ut?

Hva er fremtidens transportløsninger?

Forslagene fra arkitektene skal forsterke eksisterende bystruktur, samtidig som de supplerer og forsterker det Bodø trenger for å utvikle seg. Høsten 2020 gjennomførte vi en kampanje hvor vi fikk innspill på hva befolkningen, organisasjoner og næringsliv tenker om disse forslagene. Hensikten var ikke å kåre et vinnerforslag, men å plukke med oss de beste løsningene fra hvert prosjektforslag.

 

FORSLAG 1: SIRKULÆRBYEN BODØ

Av Team Nordic, Koht, BuroHappold, Felixx.

Denne presentasjonen har jobbet ut et forslag som syr det eksisterende sentrum sammen med det nye bydelsområdet via tre ulike nettverkssløyfer; «Aktivitetssløyfen», «kultur- og kunnskapssløyfen» og «den smarte mobilitetssløyfen». Byrommene i sløyfene er et supplement til de grønne naturkvalitetene i Bodø, og er satt sammen av ulike funksjonsområder som kan gjøre bydelen til et utstillingsvindu og en besøksdestinasjon i byen og regionen.

 

 

Last ned rapport her (PDF, 56MB)

 

FORSLAG 2: URBAN KRAFTKULE I NORD

Av Team: DRMA, Asplan Viak, Tina Saaby

Denne presentasjonen har jobbet ut et forslag som tilbyr 10 identitetsmarkører for Bodø sitt nye bydelområde, bylivskoordinatorer for sosial og miljømessig bærekraft, og en plantevisjon som skal skape et spennende landskap og byøkologi mens bydelen vokser frem i de neste 100 årene.

 

 

Last ned rapport her (PDF, 175MB)

 

FORSLAG 3: ÅRSTIDENES BY

Av Team: Henning Larsen, Alliance arkitekturstudio, Kristiania Byplankontor, Goudappel, NIKU

Denne presentasjonen har jobbet ut et forslag for å styrke byens hjerte, legge til rette for organisk vekst som har design for fremtidens mobilitet og utvikle Bodø som en destinasjon i Nord med tydelig identitet. En viktig gjennomgående faktor er tilnærmingen til Bodø sitt klima, hvor det er tatt i bruk en verktøykasse for å utnytte vær og vind med strategisk plassering av fremtidige bygg.

 

 

Last ned rapport her (PDF, 80MB)