Her kan du laste ned mål og retningslinjer for planleggingen av ny bydel. Dette skal danne grunnlag for utforming av kommunedelplanen, som avklarer den overordnede bystrukturen og arealbruken i den nye bydelen.