I samarbeid med Bodø lufthavn har Ny by Ny flyplassprosjektet fått satt opp en informasjonsvegg på Bodø lufthavn som vil gi informasjon til reisende og besøkende på lufthavna om ny by-prosjektet.

Varaordfører Ida Gudding Johnsen klippet snora til info-veggen under den offisielle åpningen 30. november.