Mandag 31. januar tok Bodø kommune et stort steg mot å bli en nullutslippsby. I tillegg til mange eksisterende prosjekter, har kommunen nå sendt søknaden om å bli en av EUs 100 klimanøytrale og smarte byer innen 2030, også kalt en “expression of interest”.

Denne skal sendes til EU Kommisjonen, og er knyttet til EUs utlysning om å bli en del av samfunnsoppdraget “European Mission”. Prosjektet er en del av «Horizon Europe» som er EUs niende rammeprogram for forsking og innovasjon, og verdens største av sitt slag.

Bodø har gjennom mange år tatt en rekke initiativ og bevisste grep for grønn omstilling av samfunnet. Det er jobbet målrettet i forsknings- utviklings og innovasjonsprosjekter både regionalt, nasjonalt og på EU-nivå. Blant annet gjennom deltakelse i flere store nasjonalt- og EU-finansierte prosjekter, hvor det bygges kompetanse og nasjonale og internasjonale nettverk og partnerskap. Søknaden om kandidatur i klimanøytrale byer er derfor et viktig steg mot å nå nullutslippsmålet.

Ordfører Ida Pinnerød ser et stort potensial i deltakelsen av European Mission:

- Søknaden er et naturlig neste steg for Bodø kommune. Vinner søknaden frem, vil vi få tilgang til støtte og bistand av den fremste kompetansen på EU-nivå. Deltakelse i programmet vil også bidra til å gjøre Bodø enda mer attraktiv for å tiltrekke seg prosjekter til byen og regionen, forteller Pinnerød.

Uttesting og pilotering av fremtidsrettede klima- og energiteknologier og løsninger er godt egnet i Bodø. Både på bakgrunn av byens geografiske plassering, hvor klimaet er skiftende og tidvis hardt, og byens kompakthet og størrelse. I tillegg er Hernes bydel en attraktiv arena for uttesting av nye teknologier og for fremtidsrettet byutvikling siden det er et stort areal, nært dagens bysentrum, stort sett ubebygd.

Byer som deltar i dette programmet, skal utarbeide og implementere en «Climate City Contract» i samarbeid med lokale aktører og samarbeidspartnere/innbyggere. Foreløpig støtter følgende samarbeidspartnere søknaden:

  • Nord Universitet
  • Nordland fylkeskommune
  • Innovasjon Norge Nordland
  • BRUS (Bodø-regionens utviklingsselskap)
  • Bodø 2024
  • Bodø Glimt Action NOW
  • Bodø Havn
  • KRAFT
  • Iris Salten IKS

 

- Det brede samarbeidet vi har i Bodø er robust, variert og fremtidsrettet. Vi er veldig glade for de samarbeidspartnerne vi har med på laget i denne søknaden, og det kommer utvilsomt til å styrke vår posisjon i søknadsprosessen videre, avslutter Pinnerød.