Det gjennomføres nå konkurranse om bygging av infrastruktur til ny lufthavn. Her vil kontrakt inngås i løpet av januar, med byggestart til våren.

19. desember arrangerer Avinor informasjonsmøte om den store anleggsentreprisen. Her kan interesserte delta fysisk i Oslo, eller på teams. Påmelding skjer i Doffin. Denne kontrakten omfatter alt av grunnarbeider, og vil ha en verdi på 2-3 mrd. kroner. Blant annet flytting av 3,5 millioner kubikkmeter fjell- og løsmasser, legging av 650 000 kvadratmeter asfaltflater, utfylling i sjø og omfattende miljøopprydding mv.

Utlysing av anleggsentreprisen vil skje i starten av januar. Dette vil bli en totalentreprise inkl. prosjekterende team, og gjennomføres som samspill. Byggestart for ny lufthavn blir i 2024.

Utlysing av bygg-entreprisen vil skje rundt april. Dette omfatter terminal og driftsbygg på 22 000 kvadratmeter. Også denne entreprisen gjennomføres etter samspillmodellen.

I tillegg vil det bli en rekke tilleggsaktiviteter som vil gi oppdrag til bransjen. Dette gjelder for eksempel bygging av adkomst til ny lufthavn som Statens vegvesen har ansvar for, ny base for redningshelikopterbasen, samt kommersielle bygg på lufthavna for øvrig.