Navn: Julie Hinderaker Hagevik 
Alder: 27 år
Fra: Figgjo, Sandnes
Utdanning: Tverrfaglig: Bachelorgrad økonomi- og administrasjon ved Handelshøyskolen BI og mastergrad i Fornybar Energi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.
Stilling i prosjektet: Prosjektleder FoUI og næringsutvikling 

 1. Hvordan ble du en del av prosjektet?
  Jeg ble en del av prosjektet gjennom Trainee Salten da jeg var ferdig utdannet.
   
 2. Hvorfor ble du en del av prosjektet?
  Jeg ble en del av prosjektet fordi jeg ønsket å bidra i utviklingen av fremtidens lavutslippssamfunn, som (forhåpentligvis) skal bestå av nullutslippsområder med kul, innovative teknologi. 
   
 3. Hva er det viktigste for deg når vi skal utvikle den nye byen?
  At det skjer på jordklodens premisser og at vi bygger en by for alle (både dagens og fremtidens generasjoner).
   
 4. Hva synes du er mest spennende med prosjektet?
  Det mest spennende med prosjektet er å få ta del i den enorme omveltningen verden nå er inne i med fokus på både miljø, økonomi og sosial bærekraft. I tillegg er det helt ypperlig å få lære så mye nytt hele tiden og drive med utvikling - nye tankemåter, nye metoder, nye samarbeidsformer, nye teknologiske løsninger, mm.
   
 5. Hva gjør du for å koble av fra jobb?
  Går tur med Maki (hunden min) og spise maki.