Ny lufthavn er et nå skritt nærmere. PEAB anlegg as har skrevet kontrakt med Avinor AS om anleggsarbeidene på ny lufthavn, og har sammen med LNS as og COWI startet samhandlingsfasen frem til endelig kontrakt.

Denne uka er entreprenøren som skal bygge blant annet rullebane og flyoppstillingsplasser på nye Bodø lufthavn på oppstartssamling i Bodø.

Her får Peab Anlegg AS og samarbeidspartnerne COWI og LNS orienteringer om prosjektet fra en rekke aktører.

Bodø kommunes samfunns- og næringsdirektør Daniel Bjarmann-Simonsen og prosjektsjef Irene Skiri, sammen med resten av kommunens Ny By - Ny flyplass-prosjekt, har hatt gode orienteringer for de som skal detaljplanlegge Ny lufthavn Bodø