- Jeg ønsket å flytte til en by som kunne gi meg mer livskvalitet en storbyen Oslo. En by hvor naturen er tett på, mindre trafikk og mennesker, en by med kultur, uteliv og møteplasser. Så da jeg så en stillingsannonse som passet meg perfekt, i en by som kunne krysse av på sjekklisten, da slo jeg til.

Marte jobber mye med klimaplanlegging i jobben sin, noe som innebærer å utforme klimatiltak, lage klimaregnskap og klimabudsjett.

- I min jobb får jeg være tett på lokalsamfunnet og jobbe med samfunnsutvikling. Som miljørådgiver i en mellomstor kommune, har jeg mulighet til å jobbe med og utvikle meg innen veldig mange ulike fagfelt. Jeg er innom både klima, energi, naturforvaltning, plast, sirkulærøkonomi og gjenbruk, klimatilpasning, bærekraftsmål og miljøledelse i jobben min. Jobben min gir meg ganske verdifull innsikt i både muligheter og barrierer ved ivaretakelse av naturmiljøet og utvikling av bærekraftige samfunn.

Hun er også tungt involvert i Ny by - Ny flyplass - prosjektet.

- I mine øyne er Ny by - Ny flyplass - prosjektet et miljøprosjekt, hvor vi planlegger den nye bydelen ut fra et bærekraftperspektiv. Jeg jobber blant annet med å utforme et overordnet miljøprogram for den nye bydelen, der vi skal definere målsettinger og ambisjoner for en rekke klima og miljøtema for den nye bydelen. Det er utrolig spennende utviklingsarbeid og prosjekt.

 Jeg oppfatter også at politikken i Bodø kommune setter klima- og miljø stadig høyere på agendaen, og føler at jobben jeg gjør er både viktig og ønsket. Det aller beste med jobben min er at jeg får jobbe med utvikling. I det store byutviklingsprosjektet vårt i Bodø tråkker vi opp nye spor.

Det kjekkeste Marte vet med jobben sin er at hun har et stort mulighetsrom til å jobbe med det hun brenner for.

- Jeg sitter tett på beslutningstakerne i kommunen. Jeg oppfatter også at politikken i Bodø kommune setter klima og miljø stadig høyere på agendaen, og føler at jobben jeg gjør er både viktig og ønsket. Det aller beste med jobben min er at jeg får jobbe med utvikling. I det store byutviklingsprosjektet vårt i Bodø tråkker vi opp nye spor.

- En annen positiv side ved jobben min er alle samarbeidsplattformene jeg er innom. Internt i kommunen jobber jeg med både arealplanleggere, ingeniører, jurister, folk som jobber med folkehelse, digitalisering, bygg, næringsutvikling og mye mer. Det er veldig lærerikt å jobbe tverrfaglig, altså med andre som ikke bare har samme fagfelt og ansvarsområder som deg selv. Jeg jobber også mye utadrettet i samfunnet – og har samarbeid med både universitet, forsking, innbyggere, næringsliv og andre offentlige etater.

Kommunen har uttalt at de har store ambisjoner knyttet til klima- og miljømål for utvikling av den nye bydelen. Det har blitt populært å sette bærekraft høyt på agendaen mange steder og i mange prosjekter i landet.

- Men vil vi det nok og mener vi alvor, tenker Marte. Utvikling mot lavutslippssamfunnet, som vi har forpliktet oss til gjennom Parisavtalen, krever ganske store omveltninger i hvordan vi produserer og forbruker ressurser som energi, varer og produkter. Det kan hende noen må gjøre noen upopulære valg, som på kort sikt kan ha økonomiske konsekvenser. Det blir en viktig del av jobben min fremover å få de høye ambisjonene våre godt innarbeidet og forankret i kommunen, slik at både organisasjonen, politikere og samfunnet for øvrig har felles motivasjon, forståelse og engasjement for å få til noe helt unikt som det vi planlegger for den nye bydelen.  

Hvis alle skulle levd som oss nordmenn, ville vi trengt 3,6 jordkloder.

Marte engasjerer seg i miljø og klima både på kontoret og når arbeidsdagen er over. På spørsmål om hvordan hver og en av oss kan gjøre en forskjell, er Marte krystallklar:

- Tenk over forbruket ditt! Vi nordmenn forbruker langt over hva som er miljømessig berekraftig. Hvis alle skulle levd som oss nordmenn, ville vi trengt 3,6 jordkloder. Vi må begynne å bruke og gjenbruke ressurser mer effektivt. Reduser forbruket ditt ved å tenke deg om ekstra neste gang du kjøper noe nytt, og kjøp ting av god kvalitet og reparer når de blir ødelagt. Skal du kaste noe, sørg for at det får nytt liv ved å resirkulere materialene. Valg av matvarer og transportmetoder er også gode steder å starte når vi skal prøve å få lavere personlig klimafotavtrykk.   


Lyst å lære mer om hvordan kommunen jobber med miljø og klima? Les klima-, energi og miljøambisjoner her.