- Det har vært gjennomført flere workshoper der administrasjonen i kommunen har bidratt med innspill til arbeidet underveis, sier prosjektleder for ny bydel Kristoffer Seivåg.

Veilederen peker på viktige tema når man skal utforme nye, eller oppgradere eksisterende uterom, og viser til gode eksempler.

- I veilederen inngår løsninger både innenfor sosial bærekraft og grønn bærekraft, og som styrker det biologiske mangfoldet i urbane miljøer. Oppdraget var basert på kommunens ambisjoner og handlingsplaner for parker og byrom, sier Seivåg.

Veilederen bidrar også med tanker om hvordan uterommene kan knytte ny bydel med eksisterende byområder sammen gjennom det blågrønne nettverket. I tillegg er veilederen et verktøy for medvirkning til utforming av små og store uterom.

Les veilederen her. (PDF, 36MB)