Dette var spørsmål som ble stilt under Kompetanseforum på Kraft før påske. Et stort utvalg av aktører fra bygge- og anleggsbransjen, energibransjen, arkitektmiljøer, forskningsmiljøer, offentlig sektor, byggherrer og eiendomsutviklere deltok. Målet var å sammen identifisere hvilke områder som har behov for satsing for å kunne realisere nullutslippsområder i Bodø i årene som kommer. 

Allsidig program 

I regi av toastmaster og ordstyrer Snorri Rasch fra BDO, ble de oppmøtte loset gjennom flere spennende innlegg fra en rekke foredragsholdere. Hele seansen ble avsluttet med workshop mellom deltakerne for å svare på de innledende spørsmålene. 

Kommunedirektør Kjell Hugvik åpnet arrangementet med en introduksjon til Ny By, Ny Flyplass, og hvor prosjektet står per dags dato.


- Det er fattet et vedtak i Stortinget om at flyplassen skal flyttes og bygges – det er dette vi forbereder oss på, og handler ut ifra, fortalte Hugvik.

Videre forteller kommunedirektøren om hvor viktig møteplassen Kompetanseforum er for byutviklingen i fremtiden. 

- Det er viktig at denne bydelen skal bygges ut ifra Bodø. Med det mener jeg at vi selvfølgelig skal invitere både nasjonale og internasjonale aktører med i samarbeidet, men selve drivkraften til utviklingen må komme ifra Bodø. Derfor er kompetansebygging og denne samarbeidsarenaen viktig, sa Hugvik videre. 

Utslippsfrie nabolag 

Etterfulgt av kommunedirektøren, ble det holdt innlegg fra Julie Hinderaker Hagevik om Forskningssenteret for nullutslippsområder i smarte byer (ZEN) som Bodø Kommune er partner og pilot i. Prosjektet skal skape løsninger for utvikling av fremtidens nullutslippsbygg- og områder som en del av utviklingen mot å bli et lavkarbonsamfunn. ByBo er også partner i ZEN og Thorbjørn Haug fortalte om prosjektet Zero Village i Bergen.


- Nabolagene skal være energieffektive med en høy andel av fornybar energi. Gjenbruk og sirkulærøkonomi er også viktige faktorer som må være en del av løsningen for å oppnå nullutslippsområder, sier Hagevik. 

Hun forteller også videre om hvordan bærekraftige transportmønstre og god infrastruktur rundt kollektivtransport er viktig.

- Vi er nødt til å skape løsninger der det er lettere å benytte seg av kollektiv transport eller å ta beina fatt fremfor å bruke bil. 

Vann og vind

Løvold Havpark presenterte også planene sine for det nye byggeprosjektet «Løvold Havpark» som skal stå klart i 2024. Bygget skal være en samskapningsarena, med multifunksjonelle arealer. Løvold Havpark har som ambisjon å skape grønn vekst i blå næring.
 

Martin Vatne ved Østfold Energi avsluttet den faglige delen av programmet med et innlegg om bærekraftig byutvikling sett fra et energiselskaps perspektiv. Her snakket Vatne blant annet om de gode klimaforutsetningene Bodø har med tanke på å utnytte lokal energi fra nærliggende elementer. Vind- og vannkraft er gode eksempler på dette, med tanke på det harde klimaet byen har. 

Veien videre

Etter foredragene ble deltakerne invitert inn til å jobbe i grupper og idémyldre sammen for å identifisere hvilke områder det er behov for ytterliggere kompetansebygging og utvikling på i årene fremover. Alle idéene ble notert ned og presentert kort i plenum. Innspillene vil nå legge føringer for veien videre og brukes som et kart mot målet – nullutslippsområder i Bodø!